Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προλαμβάνει ολοκληρωτικό εξανδραπονδισμό των Ελλήνων από το Σουλτάνο
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προλαμβάνει ολοκληρωτικό εξανδραπονδισμό των Ελλήνων από το Σουλτάνο

Στο Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο του Δημήτρη Σταμέλου το 1964 δημοσιεύεται άρθρο του Κώστα Σαρδελή με τίτλο “Ο Κοσμάς ο Αιτωλός προλαμβάνει ολοκληρωτικό εξανδραπονδισμό των Ελλήνων από το Σουλτάνο”. Οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση είναι κοντά. Δεν πρέπει να ξεχνούμε όχι μόνο τους ήρωες αλλά και τους πνευματικούς πρωτεργάτες και ουσιαστικούς πρωταγωνιστές... » read more

Χαιρετισμοί στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό
Χαιρετισμοί στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό

Κοντάκιον. Ήχος δ΄. Τη Υπερμάχω… Νεομαρτύρων αριστέα τον πανεύφημον, και Αιτωλίας τον βλαστόν τον θεοπρόβλητον, ανυμνήσωμεν κραυγάζοντες ομοφώνως. ταις πρεσβείαις σου Κοσμά προς τον Φιλάνθρωπον, τους τιμώντας σε κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κράζωσι Χαίροις πάτερ πανένδοξε. Άγγελος παραστάτης, της Ελλάδος απάσης, Κοσμά ιεροφάντορ ωράθης,(τρις) και τη ση θεοτρόπω σπουδή, Αγαρηνών αφανίζεις διδάγματα. διό σοι χαριστήριον ωδήν... » read more