3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1843 Η επανάσταση από την οποία προήλθε το Α’ Σύνταγμα της Ελλάδος
3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1843 Η επανάσταση από την οποία προήλθε το Α’ Σύνταγμα της Ελλάδος

17ο χρόνια συνταγματικού βίου 1844-2014 Με αφορμή την 3η Σεπτέμβρη αλλά και τη συμπλήρωση 170 χρόνων από την ψήφιση του Α’ Συντάγματος της Ελλάδος το αναρτούμε όπως εκδόθηκε το 1844 σε τόμο των 730 σελίδων και τίτλο “Πρακτικά της εν Αθήναις 3ης Σεπτεμβρίου Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως“  “Η τήρησις του παρόντος αφιερούται εις τον πατριωτισμό... » read more