Η “ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ” κυκλοφόρησε το 1898 και ήταν 8σέλιδη συνδρομητική έκδοση.

“Εις ουδέναν αποστέλλεται το φύλλον άνευ προπληρωμής της συνδρομής”

Συντάκτης της ο Γ. Μακρής και διευθυντής ο Γ. Δημακόπουλος

Παραθέτουμε τα τεύχη 24 (12 Ιουνίου 1905), 25 (19 Ιουνίου 1905), 38 (18 Σεπτεμβίου 1905), 86 (20 Αυγούστου 1906) και 87 (27 Αυγούστου 1906).

anamorfosi1thoas

Τεύχος 87 (27 Αυγούστου 1906)

anamorfosi2thoas

τεύχος 24 (12 Ιουνίου 1905)

anamorfosi3thoas

τεύχος 25 (19 Ιουνίου 1905)

anamorfosi4thoas

τεύχος 38 (18 Σεπτεμβρίου 1905)

anamorfosi5thoas

τεύχος 86 (20 Αυγούστου 1906)

Last modified: 09/01/2016